Az ÁSZF aktuális szövege innen letölthető, menthető és nyomtatható pdf formátumban: [ASZF]

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.bagsforme.hu

Üdvözöljük Romsics Csilla KISADÓZÓ (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.bagsforme.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül ezen felületen és alább olvasható:  

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Amennyiben Ön – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – terméket vásárol a Honlapon, úgy Ön mint Vásárló és közöttünk mint Szolgáltató között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződés az információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, hogy ki áll az online vásárlások során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

A termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Vásárló a Honlap használatával, illetve a regisztrációval tudomásul veszi,elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Honlap használatát és elhagyni azt.


1.A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév / Név: Romsics Csilla KISADÓZÓ

Székhely: 2146 Mogyoród, Árpád vezér út 27/B

Telefon: +36 20 432 31 81

E-mail: rendeles@bagsforme.hu

Adószám: 69920475-1-33

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

A tárhelyszolgáltató

Neve: HUNET Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31.

Cégjegyzékszáma: 01-09-462043

Cégjegyzésre jogosult: Lőke János ügyvezető

E-mail címe: hunet-sales@hunet.ugykezelo.hu 

A futárszolgálat

Neve: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszáma: 01-09-980899 

Cégjegyzésre jogosult: Pesztericz Péter ügyvezető


2. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

2.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül, melynek értelmében a vásárlás nincs regisztrációhoz (majd belépéshez) kötve.

Ha a Vásárló regisztrálni kíván a Honlapon, akkor a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” gombra kattintást követően vagy a vásárlási folyamat során megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Személyes adatok” menüpont alatt

-Vezetéknév;

-Keresztnév;

-Email cím;

-Jelszó;

A „Cím adatok” menüpont alatt

-Város;

-Irányítószám;

-Cím;


Ha a Vásárló a megadott adatokkal kapcsolatban mindent rendben talált, akkor a „Regisztráció” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

2.1.1.Regisztráció törlése

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a rendelesbagsforme@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.


Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Vásárló az adatait a saját fiókjába történő belépést követően bármikor tudja módosítani, vagy a rendeles@bagsforme.hu e-mail címre küldött üzenetben kérheti az adatainak a módosítását.


2.2.Megrendelés, a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések

A Vásárló a Honlapon az alábbi termékeket vásárolhatja meg:

– női táskák

– neszesszerek

– laptop, tablet tartó

A termékek származási helye a termékek címkéjén kerül feltüntetésre. A termékkínálat azon áruk kínálatát jelenti, amelyeket a Honlapon keresztül eladásra kínálunk.

A Honlapon eladásra meghirdetett termékekre a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon keresztül az oldalra lépést követően.

Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlapon feltüntetett, különösen a termékek leírására használt információ nem jelenti az ajánlati kötöttségünket, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják. A termékképek csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A termékek Honlapon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai bruttó árak. A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségeit, melyekről Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során és a jelen ÁSZF-ben. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Honlapon, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a (i) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert árától jelentősen eltér, az (ii) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár, valamint (iii) az egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, hibás árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. A Honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen (termékoldalon) ki tudja választani a színt, a megfelelő méretet és megadhatja a mennyiséget (amelyet a -/+ jelekkel tud csökkenteni vagy növelni). Ezt követően a „Kosárba teszem” feliratra kattintva helyezheti a virtuális kosarába a terméket. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a X ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtathat a lenyíló ablakban a rendelkezésre álló és választható mennyiségből.

Amennyiben a Vásárló nem kíván tovább válogatni a termékek között, rákattint a „Tovább a szállításhoz” feliratra. A következő felületen lehetősége van bejelentkezni vagy vendégként vásárolni:

A megjelenő felületen a Vásárló választhat, hogy

• regisztrált Vásárlója a Honlapnak, úgy regisztrációs adatait megadva a „Regisztrált vásárló vagyok” oszlopban a kitöltést követően a „belépés” gombbal haladhat tovább

• vagy a „Még nem regisztráltam (vendég)” oszlopban, regisztráció nélkül is vásárolhat, azonban ez esetben a megjelenő adatlapot (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) értelemszerűen, valós adatainak megfelelően ki kell töltenie.

A Vásárló, ha belépett a Honlapra vagy vendégként történő vásárlás esetén személyes adatait megadta, akkor a „Szállítási mód” adatai következnek. A Vásárló egy szállítási mód közül tud választani:

-futárral kéri a szállítást (itt meg kell adni a pontos szállítási címet a mezők kitöltésével)

A szállításról részletesen informálódhat a zöld kérdőjelre kattintva.

Ha minden szükséges adatot megadott, akkor a „Tovább a fizetéshez” gombra kell kattintania, ahol a Vásárló elérkezik a fizetési, számlázási felületre. Itt ki tudja választani a fizetési módot (átutalás, utánvétes fizetés), ezt követően pedig meg tudja adni a számlázási adatokat, amennyiben ezek eltérnek a szállítási adatoktól. Valamint ezen a felületen van lehetőség megjegyzést fűznie a rendeléshez (szállítási-számlázási adatokat, illetve telefonszámot ide írva nem fogadunk el, ezt a rovatot a futárok nem látják). Ezt követően a Vásárló az „Adatok ellenőrzése” gombra kattintva léphet tovább.

Az ellenőrző oldalon minden adat módosítása lehetséges még a „Módosítom” „Kosaram módosítása” feliratra kattintva.

Ha minden adat helyes és a termékek is rendben vannak, akkor a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzetek kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et -illetve a fizetési kötelezettségről szóló értesítőt. A rendelés feladása a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az oldal alján található „Rendelés feladása” gombra kattintást követően a Vásárló véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Vásárló e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Vásárlót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésünkre elegendő mennyiség vásárlóink kiszolgálásához (bár törekszünk a legpontosabb, legnaprakészebb készlettel dolgozni). Ebben az esetben ügyfélszolgálatunk e-mailben vagy az Ön által megadott telefonszámon informálja Önt és tájékoztatja az alternatív megoldásokról. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelését, mely esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, a Vásárló által esetlegesen korábban megfizetett pénzösszeget a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

2.3.Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

2.4.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján köteles 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében a rendeles@bagsforme.hu e-mail címre küldött üzenetben. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az Vásárló kizárólagos felelőssége.

A megrendelésre aPtk., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.5.Fizetés

A Honlapon történő átutalás mód kivételével minden egyéb fizetés utánvétesnek minősül, ennek díja rendelési értéktől függetlenül 300 Ft. 

A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel készpénzben vagy bankkártyával: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával, ennek utánvételi díja 300 Ft.

2.6.Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

2.7. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása Express One futárszolgálattal történik.

Kérjük, a szállítási címet pontosan adja meg, segítve ezzel a futárok munkáját. (Megjegyzés rovatba írt szállítási címet Szolgáltató nem tud elfogadni, mivel a megjegyzés rovatot nem a futároknak írja a Vásárló, hanem Szolgáltató ügyfélszolgálatának. Kérjük minden, a szállítást segítő információt a szállítás cím megadásánál lévő mezőkbe töltsön ki (pl.: a kapucsengő számát/nevet írja a keresztneve mögé).

A kiszállítás a feladási napot követő 2 munkanapon belül történik, 8-16:00 között.

Amennyiben Vásárló ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 2 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen három kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 3. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a futárszolgálat visszaszállítja a csomagot a feladónak. Amennyiben a Vásárló újra szeretné a szállítást, újraküldési díjat számol fel a Szolgáltató, ennek összege +2000 Ft.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi átvétele megtörténik, az átvételt követően a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Abban az esetben, ha minőségi kifogása van, szíveskedjen a rendeles@bagsforme.hu e-mail címre bejelenteni reklamációját, és a kifogását megalapozó bizonyítékait részletesen megjelölni. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 4-5. pontjaiban talál.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

2.7.1. Szállítási költségek

A kiszállítás Magyarország egész területére, egységesen bruttó 2000 Ft költséggel történik a Express One futárszolgálattal. Ez csak részben tartalmazza a szállítás- és a csomagolás díját, a fennmaradó részt a Szolgáltató vállalja át.

Vásárlónak felróható okból történő Express One visszaszállítás esetén (átvétel megtagadás, átvétel hiánya miatti visszaszállítás, hibás cím megadása esetén történő visszaszállítás, háromszori sikertelen kézbesítési kísérlet esetén) amennyiben a Vásárló újra szeretné a szállítást, újraküldési díjat számol fel a Szolgáltató, ennek összege 2000 Ft.

2.7.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállítása jellemzően 5-8 (öt-nyolc) munkanap alatt megtörténik. Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni a rendeles@bagsforme.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy a szállítási határidő lejártát követően egyoldalú nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában. 

3.ELÁLLÁSI JOG

3.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a)      a terméknek,

b)      több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)      több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)      ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az elálláshoz használhatja a következő elállási nyilatkozatot: Elallasi_nyilatkozat_Bags_For_Me
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

Kérjük visszaküldési szándéka előtt írásban vegye fel velünk a kapcsolatot a rendeles@bagsforme.hu e-mail címen, hogy zökkenőmentesen tudjunk Önnel közreműködni. Kérjük NE küldje vissza a terméket utánvéttel terhelt csomagban, mert azokat NEM áll módunkban átvenni! Elállás esetén a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában.

Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés költsége elállás vagy csere esetén is Önt terheli, amennyiben az indokolás nélküli elállás jogát gyakorolja, ezért bármilyen módot választhat erre. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik, azaz ilyen esetben a Szolgáltató viseli a visszaküldés költségét. Tájékoztatjuk, hogy cserélni és pénzt visszafizetni kizárólag a termék fizikai megérkezését követően tudunk, eltűnt csomagokért felelősséget cégünk nem vállal.

4.SZAVATOSSÁG

4.1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


4.2.Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.JÓTÁLLÁS
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató a Ptk. alapján jótállási kötelezettséggel tartozik.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év. A hivatkozott Kormányrendelet 1. mellékletében nem szereplő termékek esetében a Szolgáltató önkéntes jótállást nem vállal. A jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Szolgáltató számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.


5.1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit a Vásárló az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

6.JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Árpád vezér út 27/B.

Telefonszám: +36 20 432 31 81

E-mail: rendeles@bagsforme.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, vagy  ha a Vásárló a jogainak megsértését érzékeli, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
– A Vásárló a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat: Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: A Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek listája, elérhetőségeik: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


– Bírósági eljárás kezdeményezése: Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

6.3. Online vitarendezés

Amennyiben panaszát nem sikerült érvényesítenie a Bags For Me ügyfélszolgálatánál, azt benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).

Ez a platform az EU-n belül a fogyasztók és a kereskedők számára teszi lehetővé, hogy a bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő problémákkal-panaszokkal kapcsolatban. Ez az interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR felület használatával a fogyasztó-vásárló és a kereskedő-szolgáltató megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


7.FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI

7.1.Felelősség
Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

7.2.Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.bagsforme.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

8.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. október 25.

Melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza hozzánk az alábbi nyilatkozatot.

Címzett: Romsics Csilla KISADÓZÓ

Székhely/Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Árpád vezér út 27/B.

Elektronikus elérhetőség: rendeles@bagsforme.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: 2020. október 22.